Minőség

Minőség- és környezet politika

Leiitz_Hexagon_Recitec

Megrendelőink igényeinek kielégítése, a piaci követelményeknek való megfelelés, környezetünk védelme iránti elkötelezettség arra ösztönzik Vállalkozásunkat, hogy folyamatosan fejlesszük tevékenységünk minőségét, erősítsük a környezettudatos szemléletet környezetünk és partnereink körében. Ezen irányvonalakat követve határoztuk el, hogy az ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 szabványoknak megfelelő minőség és környezetközpontú irányítási rendszert építünk ki, vezetünk be és tartunk fenn, rendszerbe foglalva folyamatainkat, figyelve környezeti tényezőinkre, azok hatásaira, és hogy hogyan tudunk megfelelni a megrendelők, érdekelt felek, partnerek és környezetvédelmi követelmények előírásainak. 

Vállalkozásunk minden munkatársának kiemelt feladata és felelőssége, hogy a saját munkájával hozzájáruljon megrendelőink, partnereink és érdekelt feleink megelégedettségéhez, környezetünk védelméhez. Célul tűztük ki az ügyfélcentrikus, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, folyamatosan fejlődő tevékenységet, a környezeti tényezők vonatkozásában vállalt kötelezettségek teljesítését, környezetszennyezés megelőzését és a környezettudatos szemlélet erősítését.

A fentiek érdekében munkatársaink szakmai felkészültségét, infrastruktúránkat szinten tartjuk, és folyamatosan fejlesztjük. Vállalkozásunk eredményes működéséhez nagyban hozzájárul eszközeink jó állapota, folyamatos korszerűsítése, fejlesztése és a megfelelő munkakörülmények biztosítása.

Fontosnak tartjuk, hogy kapcsolatunk megrendelőinkkel, partnereinkkel kölcsönösen előnyös legyen. Megrendelőink megelégedettségét gyors, pontos szolgáltatással kívánjuk növelni. Feladataink sikeres teljesítése érdekében minőség és környezeti célok kerültek kijelölésre, amelyeket folyamatosan figyelemmel kísérünk, és rendszeresen átvizsgálunk. A célokat és előirányzatokat valamint a politikát közzétesszük, amelyek teljesítése munkatársaink fő feladata. 

A politika közzétételét megbízottaink, érdekelt felek és a nyilvánosság számára is biztosítjuk.
Elvárjuk, hogy munkatársaink, megbízottaink aktív részt vállaljanak Vállalkozásunk célkitűzéseinek teljesítésében, a minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztésében, amelyek sikeres megvalósítását személyesen fogjuk felügyelni.

A Kovácsüzem minőség- és környezeti politikáját a vállalkozás tulajdonosa hagyta jóvá, azt minden munkatárs megismerte, és munkájára nézve kötelező érvényűnek tekinti.